تبلیغات محیطیrss

mazandaran-chalous-marzanabad-5.3x3.5
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 18.50
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 1
babol-to-babolsar 5x10
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
namak2
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
0.00 (0 votes)
چابکسر
توضیحات آگهیبیلبورد گیلان چابکسر
نوع : بیلبورد
متراژ : 40
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 4
anzaly-meydan emam5x10
0.00 (0 votes)
چابکسر
توضیحات آگهیبیلبورد گیلان چابکسر
نوع : بیلبورد
متراژ : 40
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 2
namak1
0.00 (0 votes)
نمک آبرود
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
photo_2018-03-06_12-20-00
0.00 (0 votes)
مسیر رشت - قزوین - تهران
توضیحات آگهیگیلان . جاده رشت قزوین تهران - عبوری موشنگاه - گلسرک
نوع : پل عابرپیاده
متراژ : 100
روشنایی : ندارد
photo_2018-03-06_17-40-03

پل عابر میدان گیل رشت

پل عابر جاده ای
0.00 (0 votes)
مسیر رشت - قزوین - تهران
توضیحات آگهی
نوع : پل عابرپیاده
متراژ : 65
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
simco1
0.00 (0 votes)
مسیر رشت - قزوین - تهران
توضیحات آگهیگیلان.جاده رشت به قزوین - تهران روبروی کارخانه سیمکو
متراژ : 120
تعداد وجه : 2
IMG_20180812_093058
0.00 (0 votes)
مسیر رشت - قزوین - تهران
توضیحات آگهیگیلان.جاده رشت به قزوین - تهران روبروی مرکز فرماندهی پلیس راهور ناجا
متراژ : 36
روشنایی : پرژکتور SMD
تعداد وجه : 4
lahyjan-voroodi bam sabz
0.00 (0 votes)
لاهیجان
توضیحات آگهیگیلان.لاهیجان میدان چای
نوع : بیلبورد
متراژ : 15
تعداد وجه : 2
lahyjan-voroodi bam sabz5.5x3.5
0.00 (0 votes)
لاهیجان
توضیحات آگهیگیلان.لاهیجان میدان انتظام
نوع : بیلبورد
متراژ : 24
تعداد وجه : 2
0.00 (0 votes)
قزوین
توضیحات آگهیپل عابر محور قزوین رشت - روبروی مجتمع آفتاب درخشان صحرا
متراژ : 90
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
تعداد وجه : 2
IMG_20180407_182326_919-01
0.00 (0 votes)
فومن
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 31
روشنایی : پرژکتور SMB
IMG_20180407_182323_352-01
0.00 (0 votes)
فومن
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 50
روشنایی : پرژکتور SMB
photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۵_۱۸-۱۹-۲۷ (2)

پل عابر جامخانه ساری

پل عابر جاده ای
0.00 (0 votes)
ساری
توضیحات آگهیمازندران. ساری به نکا . جامخانه
متراژ : 144
روشنایی : پرژکتور SMB

پل عابر رودسر-حسن سرا

پل عابر جاده ای
0.00 (0 votes)
رودسر
توضیحات آگهی
متراژ : 90
روشنایی : پرژکتور SMB
تعداد وجه : 2
abfba856-0f9f-488d-96df-f78db6ce355e
0.00 (0 votes)
رودبار
توضیحات آگهیبیلبورد رودبار خلیل آباد - محور ترانزیت رشت به تهران
نوع : بیلبورد
متراژ : 32
تعداد وجه : 2
photo_2018-03-05_17-28-51
0.00 (0 votes)
رشت
توضیحات آگهیگیلان. رشت. میدان صابرین . بلوار نماز
نوع : بیلبورد
متراژ : 28
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
IMG_20180306_230748_498
0.00 (0 votes)
رشت
توضیحات آگهیگیلان. رشت. چهار راه میکائیل
نوع : بیلبورد
متراژ : 28
روشنایی : پرژکتور SMB

موقعیت سایر تابلوها