بیلبوردهاrss
تبلیغات محیطی

mazandaran-chalous-marzanabad-5.3x3.5
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 18.50
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 1
babol-to-babolsar 5x10
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
namak2
0.00 (0 votes)
چالوس
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
0.00 (0 votes)
چابکسر
توضیحات آگهیبیلبورد گیلان چابکسر
نوع : بیلبورد
متراژ : 40
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 4
anzaly-meydan emam5x10
0.00 (0 votes)
چابکسر
توضیحات آگهیبیلبورد گیلان چابکسر
نوع : بیلبورد
متراژ : 40
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 2
namak1
0.00 (0 votes)
نمک آبرود
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : ندارد
تعداد وجه : 1
lahyjan-voroodi bam sabz
0.00 (0 votes)
لاهیجان
توضیحات آگهیگیلان.لاهیجان میدان چای
نوع : بیلبورد
متراژ : 15
تعداد وجه : 2
lahyjan-voroodi bam sabz5.5x3.5
0.00 (0 votes)
لاهیجان
توضیحات آگهیگیلان.لاهیجان میدان انتظام
نوع : بیلبورد
متراژ : 24
تعداد وجه : 2
IMG_20180407_182326_919-01
0.00 (0 votes)
فومن
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 31
روشنایی : پرژکتور SMB
IMG_20180407_182323_352-01
0.00 (0 votes)
فومن
توضیحات آگهی
نوع : بیلبورد
متراژ : 50
روشنایی : پرژکتور SMB
abfba856-0f9f-488d-96df-f78db6ce355e
0.00 (0 votes)
رودبار
توضیحات آگهیبیلبورد رودبار خلیل آباد - محور ترانزیت رشت به تهران
نوع : بیلبورد
متراژ : 32
تعداد وجه : 2
photo_2018-03-05_17-28-51
0.00 (0 votes)
رشت
توضیحات آگهیگیلان. رشت. میدان صابرین . بلوار نماز
نوع : بیلبورد
متراژ : 28
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
IMG_20180306_230748_498
0.00 (0 votes)
رشت
توضیحات آگهیگیلان. رشت. چهار راه میکائیل
نوع : بیلبورد
متراژ : 28
روشنایی : پرژکتور SMB
9475693b-a43c-4587-9e71-2811bd48f51b
0.00 (0 votes)
رشت
توضیحات آگهیگیلان. رشت. بلوار جانبازان. جنب آرامستان
متراژ : 62.50
تعداد وجه : 4
0.00 (0 votes)
رامسر
توضیحات آگهیمازندران. رامسر . پلیس راه کتالم
نوع : بیلبورد
متراژ : 60
روشنایی : پرژکتور SMB
0.00 (0 votes)
رامسر
توضیحات آگهیمازندران. رامسر . میدان امام به سمت مرکز خرید آرامش
نوع : بیلبورد
متراژ : 24
روشنایی : پرژکتور SMB
تعداد وجه : 1
0.00 (0 votes)
تله کابین رامسر
توضیحات آگهیمازندران، رامسر، سمت شمال بزرگراه
نوع : بیلبورد
متراژ : 75
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
تعداد وجه : 3
0.00 (0 votes)
تله کابین رامسر
توضیحات آگهیمازندران، رامسر، سمت جنوب بزرگراه
نوع : بیلبورد
متراژ : 75
روشنایی : سوپر پرژکتور SMB
تعداد وجه : 3
0.00 (0 votes)
تله کابین رامسر
توضیحات آگهیمازندران، رامسر، پارکینگ تله کابین ۲ تابلو با قابلیت استفاده یکپارچه
نوع : بیلبورد
متراژ : 40
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 2
0.00 (0 votes)
تله کابین رامسر
توضیحات آگهیمازندران، رامسر، سایت ساحلی تله کابین
نوع : بیلبورد
متراژ : 56
روشنایی : پرژکتور کم مصرف
تعداد وجه : 1

موقعیت سایر تابلوها