پل عابر فلکه گاز رشت

شهری

جزئیات خاص

متراژ 48
ابعاد طرح 4×12
منطقه صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری, پرتردد شهری
میزان ترافیک سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به کمربندی شهر رشت مسیر دسترسی به جاده تهران موسسات آموزشی و دانشگاهی سازمان برنامه و بودجه بیمارستان فوق تخصصی دکتر حشمت ادارات گاز و ...
روشنایی پرژکتور SMB

موقعیت

رشت, گیلان
گیلان رشت میدان گاز

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه