پل عابر رشتیان رشت

شهری

جزئیات خاص

متراژ 48
ابعاد طرح 4×12
منطقه پرتردد شهری, متوسط شهری
میزان ترافیک نیمه سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به دسترسی فرعی به مرکز شهر
روشنایی پرژکتور SMB

موقعیت

رشت, گیلان
رشتیان سرداران لطفی

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه