پل عابر گلسرک مسیر رشت به قزوین

جاده ای

جزئیات خاص

نوع ل عابرپیاد
متراژ 100
ابعاد طرح 4×25
منطقه توریستی و گردشگری, صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری
میزان ترافیک سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به جاده ترانزیت بین المللی تهران قزوین رشت
روشنایی ندارد

موقعیت

مسیر قزوین - تهران, رشت, گیلان
گلسرک

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه