پل عابر میدان گیل رشت

جاده ای

جزئیات خاص

نوع ل عابرپیاد
متراژ 65
ابعاد طرح 2.6 × 25
منطقه توریستی و گردشگری, صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری
میزان ترافیک نیمه سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به محور آزاد راه تهران رشت ، ترمینال مسافری رشت
روشنایی سوپر پرژکتور SMB

موقعیت

مسیر قزوین - تهران, رشت, گیلان

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه