میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : رودبار - جاده ترانزیت تهران قزوین رشت

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید