میزان ترافیک: متوسط
در مسیر دسترسی به : صومعه سرا ، تالش ، گردشگری خلخال ، اسالم
مورد توجه برندهای : محلی ، ملی و صنایع
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : غرب گیلان ، تالش ، پره سر ، آستارا ، اردبیل ، تله کابین حیران
مورد توجه برندهای : ملی ، گردشگری ، مواد غذایی ، لوازم خانگی و محلی

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید