بیلبوردهای رشت

میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : منطقه آزاد انزلی ، ساحل توریستی انزلی ، بندر کیاشهر ، زیباکنار ، حسن رود ، فرودگاه رشت ، شهر خمام
مورد توجه برندهای : ملی ، بین المللی ، گردشگری ، صنعتی ، تجاری و صنعت ساختمان
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : فرودگاه رشت مسیر انزلی به رشت منطقه آزاد انزلی شهر بازی شهر شادی جاده گردشگری انزلی بیمارستان آریا رستوران قلعه و ...
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : مسیر اصلی رشت به انزلی منطقه آزاد کاسپین
مورد توجه برندهای : منطقه آزاد کاسپین شهر توریستی خمام جاده گردشگری انزلی
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : مسیر اصلی رشت به انزلی منطقه آزاد کاسپین
مورد توجه برندهای : منطقه آزاد کاسپین شهر توریستی خمام جاده گردشگری انزلی

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید