بیلبوردهای رشت

میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : صومعه سرا ، فومن ، قلعه رودخان ، شفت ، ماسوله
مورد توجه برندهای : محلی ، ملی ، صنعتی و گردشگری

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید