میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : جاده ساحلی شنا و مسیر ترانزیتی و گردشگری

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

0 013-910-10