میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : شهرهای بهشهر و گرگان - منطقه صنعتی - دانشگاهی و جاده توریستی
Image

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

0 013-910-10