میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : جاده ترانزیت تهران-قزوین - رشت و زنجان - مجتمع رفاهی و گردشگری آفتاب درخشان صحرا

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

0 013-910-10