پل عابر کمربندی جدید بابل به قائمشهر

جاده ای

جزئیات خاص

متراژ 90
ابعاد طرح 3×30
تعداد وجه 1
منطقه توریستی و گردشگری, صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری
میزان ترافیک نیمه سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به بابل به قائمشهر و ساری
روشنایی پرژکتور کم مصرف

موقعیت

آمل و بابل, مازندران
مازندران بابل

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه