پل عابر جامخانه ساری

جاده ای

جزئیات خاص

متراژ 144
ابعاد طرح 4×36
منطقه توریستی و گردشگری, صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری
میزان ترافیک نیمه سنگین
جهت دید روی مسیر
روشنایی پرژکتور SMB

موقعیت

ساری, مازندران
جامخانه

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه