بلیبورد سوم زرگرشهر- بابل به بابلسر

بیلبورد

جزئیات خاص

متراژ 70
ابعاد طرح 10×7
تعداد وجه 1
نوع یلبور
منطقه توریستی و گردشگری, صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری
میزان ترافیک نیمه سنگین
جهت دید کنار مسیر

موقعیت

آمل و بابل, مازندران
زرگرشهر

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه