پل عابر بابلسر-بیمارستان شفا

شهری
پل عابر بابلسر-بیمارستان شفا

جزئیات خاص

متراژ 75
ابعاد طرح 15×5
تعداد وجه 2
منطقه توریستی و گردشگری, ترانزیت بین شهری, پرتردد شهری
میزان ترافیک سنگین
جهت دید روی مسیر
در مسیر دسترسی به جاده ساحلی شنا و مسیر ترانزیتی و گردشگری
روشنایی ندارد

موقعیت

بابلسر, مازندران
بیمارستان شفا

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه