بیلبوردهای رشت

میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : جاده ترانزیت بین المللی تهران قزوین رشت
میزان ترافیک: نیمه سنگین
در مسیر دسترسی به : محور آزاد راه تهران رشت ، ترمینال مسافری رشت
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : رشت به قزوین - تهران کارخانه سیمکو و مناطق صنعتی جواهرده و ...
مورد توجه برندهای : صنعتی - ملی - توریستی - بین المللی
میزان ترافیک: نیمه سنگین
در مسیر دسترسی به : رشت به لاهیجان رامسر جواهرده و ...
میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : اقامتگاه بوم گردی بهشت - جاده رشت - قزوین - تهران و کرج
مورد توجه برندهای : ملی - بین المللی و توریستی

هر سوال ریز و درشت تبلیغات را از ما بپرسید